Tính Năng

Tính Năng Thám Bảo

Tính năng Thám Bảo Game “Tiểu Long Du Hý” cung cấp cho bạn cách kiếm các vật phẩm hiếm. trang bị, tiên cá thông qua phụ bản “Thám Bảo” Để tham gia phụ bản “ Thám Bảo”. Trên màn hình chính giao diện chọn biểu tượng “ Game” để tham...

Xem thêm

Tính Năng Lotto

Tính Năng Lotto Với tính năng lotto cung cấp cho người chơi sở hữu những tiên cá quý hiếm trong game. Yếu tố may mắn luôn đồng hành...

Xem thêm

Tính Năng Boss Thế Giới

Trong game “Tiểu Long Du Hý” tính năng Boss được cung cấp cho phép nhiều người chơi tham gia cùng lúc. Đây là tính năng đặc biệt chỉ...

Xem thêm

Tính Năng Kết Đôi

Tình Năng Kết Hôn Vợ Chồng Tính năng kết hôn là tính năng độc đáo trong thế giới game “ Tiểu Long Du Hý”. Người chơi có thể...

Xem thêm

Tính Năng Vip

Hệ thống Vip cung cấp cho người chơi có thể tăng thêm nhưng ưu đãi nhận hàng ngày. BQT xin giới thiệu hệ thống VIP

Xem thêm

Tính Năng Tiến Hóa Cá

Để giúp các tiên cá tăng cường thuộc tính bản thân, người chơi có thể sử dụng tính năng “Tiến Hóa” trong game “ Tiểu Long Du hý”...

Xem thêm