Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 10

Sự kiện 1 Đăng Nhập Nhận Quà

 1. Thời gian: 20/10 đến 26/10/2016
 2. Nội dung: tích lũy đăng nhập đạt số ngày tương ứng sẽ nhận được các phần quà đăng nhập. Đăng nhập ngày nào nhận quà ngày đó
 • Ngày 1 nhận được 300 sao biển,
 • Ngày 2 nhận được 300 sao biển
 • Ngày 3 nhận được 300 sao biển
 • Ngày 4 nhận được 300 sao biển
 • Ngày 5 nhận được 300 sao biển
 • Ngày 6 nhận được 300 sao biển
 • Ngày 7 nhận được 300 sao biển

Sự kiện 2 Nạp Mỗi Ngày

 1. Thời gian: 20/10 đến 26/10/2016
 2. Nội dung: trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đúng số lượng yêu cầu sẽ nhận quà lớn
 • Nạp 500 sao biển nhận 2* Thiệp Mời,
 • Nạp 1000 sao biển nhận 4* Thiệp Mời,
 • Nạp 2000 sao biển nhận 8* Thiệp Mời,
 • Nạp 5000 sao biển nhận được 16*Thiệp Mời,

Sự kiện 3 Thu Thập Hoa Hồng 20/10

 1. Thời gian: 20/10 đến 26/10/2016
 2. Nội dung: người chơi tham gia đánh Boss, tham gia thi đấu cup danh dự cá nhận hoặc gia tộc khi chiến thắng sẽ nhận được “ Vượng Miện”
 • Cách thu thập Vượng Miện
 • Tham gia đánh Boss chiến thắng nhận được 2* Vượng Miện
 • Tham gia thi đấu danh dự cá nhận hoặc gia tộc chiến thắng nhận được 2* Vượng Miện

 

 • Cách đổi vật phẩm “Vượng Miện” và “ Thiệp Mời”
 • Đổi 10* Vượng Miện = 20* Đá Chiêm Tinh 
 • Đổi 10* Vượng Miện = 20* Thẻ Vận Mệnh 
 • Đổi 20*Vượng Miện = 10.000* Ngọc Trai 
 • Đổi 20* Vượng Miện = 1* Hồn Thạch Đại Đổi 20* Vượng Miện = 1* Mảnh Giao Long Thép 
 • Đổi 3*Thiệp Mời = 2* Mảnh Giao Long Thép 
 • Đổi 5* Thiệp Mời = 3* Mảnh Giao Long Thép 
 • Đổi 50* Thiệp Mời= 1* Cánh Giao Long Thép 
 • Đổi 700* Mảnh Posedion   = 1* Posedion

 

Sự kiện 4  Nạp Tích Lũy

 1. Thời gian: 20/10 đến 26/10/2016
 2. Nội dung: trong thời gian sự kiện, top 10 người chơi nạp sao biển có thể nhận quà
 • Tích lũy nạp 1000 sao biển nhận được 20* mảnh Posedion  , 10* Đá Chiêm Tinh, 10* Thẻ Vận Mệnh 
 • Tích lũy nạp 2000 sao biển nhận được 20* mảnh Posedion, 10* Đá Chiêm Tinh , 10* Thẻ Vận Mệnh, 1* Hồn Thánh Thú
 • Tích lũy nạp 6000 sao biển nhận đuọc 90* mảnh Posedion, 40* Đá Chiêm Tinh , 40* Thẻ Vận mệnh , 1* Hồn Thánh Thú
 • Tích lũy nạp 10000 sao biển nhận được 90* mảnh Posedion, 1* Mũ Posedion , 1* Hồn thạch đại
 • Tích lũy nạp 20.000 sao biển nhận được 240* mảnh Posedion , 1* Giáo Đồng, 1* Hồn Thạch Đại 
 • Tích lũy nạp 30.000 sao biển nhận được 240* mảnh Posedion,1* Cánh Posedion , 1 * Giáo bạc Posedion , 1* Hồn Thạch Đại