Chuỗi Sự Kiện Tuần 10- 17-11-2016

BQT Tiểu long du hý xin phép gửi tới các bạn chuỗi sự kiện từ ngày 10/11/2016 tới ngày 17/11/2016 

Sự kiện  1 :  Đăng Nhập Nhận Quà

 1. Thời gian: 11/11 đến 17/11/2016
 2. Nội dung: trong thời gian sự kiện người chơi đăng nhập vào game trong 7 ngày liên tục và có tiêu tối thiếu 10 sao biển trong game sẽ nhận được túi quà đăng nhập
 • Túi Quà Đăng Nhập: 20 sao biển, 5* Đá Chiêm Tinh

Sự kiện 2 : Nạp tiền 1 lần nhận quà lớn

 1. Thời gian: 11/11 đến 13/11/2016
 2. Nội dung: trong thời gian sự kiện người chơi nạp tiền 1 lần theo gói sao biển theo từng ngày sự kiện sẽ nhận được các túi quà thưởng cực giá trị
 • Nạp tiền 1 lần ở tại mức nào sẽ nhận quà thưởng của mức đó

Sự kiện 3 : Tích Lũy Tiêu Sao Biển Nhận Quà Lớn

 1. Thời gian: 11/11 đến 17/11/2016
 2. Nội dung: trong thời gian sự kiện người chơi tích lũy tiêu sao biển đạt đến mốc sẽ nhận quà mốc đó. Không tính cộng dồn mốc tích lũy tiêu sao nhận thưởng
 • Tích lũy tiêu 500 sao biển 1* Hồn Thạch Đại, 2000* Ngọc trai
 • Tích lũy tiêu 1000 sao biển 1* Hồn Thạch Đại, 1* Hoa Sen Xanh, 2000* Ngọc trai
 • Tích lũy tiêu 2000 sao biển 1* Hồn Thạch Đại, 1* Hồng Liên Hoa, 2000* Ngọc trai
 • Tích lũy tiêu 3000 sao biển 1* Tiên Cá Băng, 1* Hi Nhược Nhã Hoa, 2000* Ngọc trai
 • Tích lũy tiêu 5000 sao biển 1* Tiên Cá Giao Long Vàng, 1* Mũi Heo Vàng, 5000* Ngọc trai
 • Tích lũy tiêu 10.000 sao biển 1* Tiên Cá Ánh Kim, 1* Bộ Trang Phục Ánh Kim, 5000* Ngọc trai
 • Tích lũy tiêu 20.000 sao biển 1* Nữ Vương Cảm Ơn, 1* Bộ Trang Phục Nữ Vương, 5000* Ngọc trai
 • Tích lũy tiêu 30.000 sao biển 1* Công Chúa Hải Dương, 1* Bộ Hải Dương Công Chúa, 5000* Ngọc trai

Chúc các bạn một ngày vui vẻ với Tiểu Long Du Hý !!!